tư thế quan hệ bằng miệng

Những tư thế quan hệ bằng miệng thỏa mãn nhất

Kiểu quan hệ 69 là một tư thế quan hệ mả cả 2 đều cho và nhận niềm vui cùng một lúc, một thời điềm tuy vậy đây cũng là một nhược điểm của phái yếu bởi tư thế này họ khó tập chung để phối hợp cùng đối phương được 1. Tư thế con