thuốc tăng cường sinh lý

Đừng nên nhầm lẫn thuốc kích dục nữ và thuốc tăng cường sinh lý!

Thuốc kích dục nữ và thuốc tăng cường sinh lý nữ thực chất lại có công dụng và cơ chế tác dụng khác nhau. Những lời mời chào có cánh đầy rẫy trên mạng về thuốc kích dục nữ, hiệu quả kích thích ham muốn yêu cao độ khiến nhiều người đang vô tình nhầm