cách làm nàng ấy đạt cực khoái

7 cách làm cho nàng phải thốt lên “Ôi!”

Truyền thuyết kể rằng phụ nữ có điểm G. Nó có thật, nhưng khác nhau ở mỗi người phụ nữ. Khi bạn làm được hết các bước khởi động, tiếp theo hãy tìm điểm G đó. Đâu đó ở phía trong… Nhưng hãy nhớ luôn nhẹ nhàng và chắc chắn rằng cô ấy đang thả